Виртуален музей СОУ "Христо Ботев" , гр. Тутракан - извор на родолюбие и традиции, финансиран от фондация  "Лале"

Училището празнува
Конкурси състезания фестивали

 

Училищно радио

                                                                                                                           

На 03.03.2003 година стартира училищното радио "Fresh Teens" по спечелен проект по програма "Младежки дейности" на Община Тутракан. Открито е лично от тогавашния кмет на града - г-н Красимир Петров.


   По повод големи годишнини и национални празници по радиото се излъчват предавания, подготвени от учениците.

   Благодарение на училищното радио - почивката за учители и ученици през голямото междучасие е на музикален фон .


 

ДЕВИЗ НА ПРОЕКТА: НА РАДИО "Fresh" ЗАЛОЖИ - ДОБРО НАСТРОЕНИЕ СПЕЧЕЛИ!

ЦЕЛИ:

  • Създаване на училищно радио като алтернативна форма на ученически себеизяви; да симулира творческа ативност; да осигури възможност на по-голяма част от учениците да участват в създаването и отразяването на някакво събитие, в изготвяне на различни радиопрограми;

  • Училището - любимо и привлекателно място за придобиване на знания и умения, но и място за лична изява, за откриване на таланти, за любими занимания с цел духовно и нравствено възпитание;

  • Свободното време на учениците - пълноценно и осмислено, интересно и забавно чрез "правене" на разнообразни радиопредавания - поле за творческа реализация;

  • Училищното радио - партньор в работата на училищното ръководство и училищното настоятелство.

Евроклуб "Евроклио-мечта"

 

Ако имате забележки и препоръки: kabinet_it@abv.bg , hrbotev_tutrakan@abv.bg

Дата на последната актуализация: 08.02.2012 г.

Техническа обработка  Клуб Web дизайн при СОУ "Христо Ботев", гр. Тутракан