Виртуален музей СОУ "Христо Ботев", гр. Тутракан - извор на родолюбие и традиции, финансиран от фондация  "Лале"

Училището празнува
Конкурси състезания фестивали

 

  

Учителски колектив 2005/2006

                                                                                                               

Име, презиме, фамилия Длъжност
Тотю Христов Пейков Директор
Тодорка Георгиева Карастоянова Пом. директор по учебната дейност
Иванка Николова Арсенова Педагогически съветник
Милена Василева Пенева Учител начална степен
Виолета Иванова Стойкова Учител начална степен
Добрина Иванова Вълкова Учител начална степен
Румяна Кръстева Статева Учител начална степен
Севдие Сюлейман Зенгин Учител начална степен
Ангелина Атанасова Тодорова Учител начална степен
Деспа Илиева Иванова Учител начална степен
Деана Маринова Иванова Учител начална степен
Искра Върбанова Стефанова

Учител начална степен

Английски език

Елеонора Димитрова Тодорова Физическо възпитание и спорт
Елена Николова Иванова

Учител начална степен

Емилия Савова Николова

Учител прогимназиална степен

Български език и литература

Донка Георгиева Петрова

Учител гимназиална степен

Български език и литература

Янка Борисова Ангелова

Учител прогимназиална степен

Български език и литература

Николинка Ангелова Дичева

Възпитател прогимназиална степан

Геновева Петрова Стоянова

Учител прогимназиална степен

Български език и литература

Валентина Илиева Атанасова

Учител прогимназиална степен

Български език и литература, Музика

Иванка Георгиева Павлова

Учител прогимназиална степен

Английски език

Веселина Радева Стефанова

Учител прогимназиална степен

Английски език

Игор Иванов Шербанов

Учител прогимназиална степен

Руски език

Улдай Ахметжановна Кадикянова

Учител прогимназиална степен

Немски език

Пенка Петкова Димитрова

Учител прогимназиална степен

Математика

Ценка Стефанова Маринова

Учител прогимназиална степен

Математика

Тодорка Иванова Занева

Учител прогимназиална степен

Математика

Пламен Димитров Петков

Специалист информатика и информационни технологии

Анна Николова Георгиева

Учител прогимназиална степен

Информатика и информационни технологии, Физика и Химия

Росица Стоянова Кичукова

Учител прогимназиална степен

Физика и астрономия

Камен Тодоров Змеев

Учител прогимназиална степен

Химия и опазване на околната среда

Цвета Костадинова Генова

Учител прогимназиална степен

Биология и здравно образование

Румяна Иванова Димитрова

Учител прогимназиална степен

История и цивилизация

 

Димитринка Димитрова Рашева

Учител прогимназиална степен

История и цивилизация

Валентина Златева Димитрова

Учител прогимназиална степен

География и икономика

Анелия Крумова Иванова

Учител прогимназиална степен

Физическа култура и спорт

Михаил Атанасов Лисков

Учител прогимназиална степен

Физическа култура и спорт

Надежда Минчева Петрова

Учител прогимназиална степен

Изобразително изкуство

Милен Огнянов Бакърджиев

Пр. Обл. Икономика и управление

Димитър Пеев Николов

Учител прогимназиална степен

Пр. Обл. Икономика и управление

Виолета Йорданова Малчева

Учител прогимназиална степен

Пр. Обл. Икономика и управление

Даниела Стоянова Гвоздейкова-

Кирякова

Учител прогимназиална степен

Пр. Обл. Икономика и управление

Ивелина Димитрова Минчева

Учител прогимназиална степен

Пр. Обл. Производствена практика

Виляна Русева Бъчварова

 

Учител прогимназиална степен

Пр. Обл. Производствена практика

Снежана Иванова Данчева

Учител прогимназиална степен

Пр. Обл. Производствена практика

Ирена Проданова Димитрова-

Николова

Възпитател начална степен
Людмила Венелинова Трушева Възпитател начална степен
Пенка Георгиева Петкова Възпитател начална степен
Атанас Костадинов Станев Възпитател начална степен
Анка Стефанова Козарева учител прогимназиален етап, музика и френтски
Величка Петкова Чернева Възпитател прогимназиална степен
Дарина Георгиева Димитрова Възпитател прогимназиална степен

Валентина Кирилова Тодорова

логопед

Допълнителна информация за повечето учители може да прегледате на страницата за Училители и възпитатели, роботили след 01.09.1977 г. в училеще Христо Ботев - Тутракан

Горе

Евроклуб "Евроклио-мечта"

 

Ако имате забележки и препоръки: kabinet_it@abv.bg , hrbotev_tutrakan@abv.bg

Дата на последната актуализация: 08.02.2012 г.

Техническа обработка  Клуб Web дизайн при СОУ "Христо Ботев", гр. Тутракан