Виртуален музей СОУ "Христо Ботев", гр. Тутракан - извор на родолюбие и традиции, финансиран от фондация  "Лале"

Училището празнува
Конкурси състезания фестивали

 

Списък на директорите

                                                                                                                       

Начално румънско училище

Година Директор
1932/1933 Йон  Бребу
1933/1934 Йон  Бребу
1934/1935 Йон  Бребу
1935/1936 Йон  Бребу
1936/1937 Йон  Бребу
1937/1938 Стоическу
1938/1939 Стоическу
1939/1940 Стоическу

Начално българско училище Христо Ботев

Година Директор Зам. главен учител
1940/1941 Моно Тодоров и Нейко Денчев  
1941/1942 Нейко Денчев и Атанас Петров  
1942/1943 Атанас Петров Цанка Ат. Петрова
1943/1944 Атанас Петров Георги Г. Доцев
1944/1945 Атанас Петров Георги Г. Доцев
1945/1946 Ненка Хр. Петкова  
1946/1947 Ненка Хр. Петкова и Петранка Д. Шивачева  
1947/1948 Петранка Димитрова Шивачева  
1948/1949 Петранка Димитрова Шивачева (Помакова)  
1949/1950 Димитър Вутов Консулов  
1950/1951 Велико Кулев Гицов  
1950/1952 Велико Кулев Гицов  
1952/1953 Велико Кулев Гицов  

Народно Основно училище Христо Ботев

Година Директор    Зам. директор
1953/1954 Велико Кулев Гицов  
1954/1955 Георги Стефанов Цачев  
1955/1956 Георги Стефанов Цачев  
1956/1957 Георги Стефанов Цачев  
1957/1958 Константин Димитров Бъчваров  
1958/1959 Константин Димитров Бъчваров  
1959/1960 Константин Димитров Бъчваров  
1960/1961 Константин Димитров Бъчваров  
1961/1962 Крум Манасиев Шопов Петко Колев Патарински
1962/1963 Алекси Христов Гуглев Донка Рачева Райчева
1963/1964 Алекси Христов Гуглев Донка Рачева Райчева
1964/1965 Алекси Христов Гуглев Донка Рачева Райчева

Начално училище Христо Ботев

Година Директор
1965/1966 Митьо Сейков Митев
1966/1967 Митьо Сейков Митев
1967/1968 Митьо Сейков Митев
1968/1969 Митьо Сейков Митев
1969/1970 Митьо Сейков Митев
1970/1971 Митьо Сейков Митев
1971/1972 Митьо Сейков Митев
1972/1973 Митьо Сейков Митев
1973/1974 Митьо Сейков Митев
1974/1975 Арсен Тодоров Арсенов 
1975/1976 Арсен Тодоров Арсенов 
1976/1977 Арсен Тодоров Арсенов 

Основно училище Христо Ботев

Година           Директор Пом. директор
1977/1978 Лиляна Хаджиева

Николина Димитрова,

 Минчо Дионисиев

1978/1979 Лиляна Хаджиева

Николина Димитрова,

 Минчо Дионисиев

1979/1980 Лиляна Хаджиева

Николина Димитрова,

 Минчо Дионисиев

1980/1981 Лиляна Хаджиева

Николина Димитрова,

 Минчо Дионисиев

1981/1982 Лиляна Хаджиева

Николина Димитрова,

 Минчо Дионисиев

1982/1983 Тотю Пейков

Николина Димитрова,

  Петранка Енчева

1983/1984 Тотю Пейков

Николина Димитрова,

 Минчо Дионисиев

1984/1985 Тотю Пейков Минчо Дионисиев,

 Райна Григорова

1985/1986 Тотю Пейков Минчо Дионисиев,

 Райна Григорова

1986/1987 Тотю Пейков Минчо Дионисиев,

 Райна Григорова

1987/1988 Тотю Пейков Минчо Дионисиев,

 Райна Григорова

1988/1989 Тотю Пейков Минчо Дионисиев,

Лиляна Хаджиева

1989/1990 Тотю Пейков Минчо Дионисиев,

Лиляна Хаджиева

1990/1991 Тотю Пейков Минчо Дионисиев,

Лиляна Хаджиева

1991/1992 Тотю Пейков Минчо Дионисиев,

Цветанка Георгиева

1992/1993 Тотю Пейков Иван Грънчаров,

Митко Маринов

1993/1994 Тотю Пейков Митко Маринов
1994/1995 Тотю Пейков Даринка Иванова,

Митко Маринов

1995/1996 Тотю Пейков Даринка Иванова,

Митко Маринов

1996/1997 Тотю Пейков Даринка Иванова,

Митко Маринов

1998/1999 Тотю Пейков Даринка Иванова,

Митко Маринов

1999/2000 Тотю Пейков Даринка Иванова,

Митко Маринов

2000/2001 Тотю Пейков Даринка Иванова,

Митко Маринов

2001/2002 Тотю Пейков Даринка Иванова
2002/2003 Тотю Пейков Даринка Иванова
2003/2004 Тотю Пейков Даринка Иванова
2004/2005 Тотю Пейков Тодорка Карастоянова
2005/2006 Тотю Пейков Тодорка Карастоянова
2007/2007 Тотю Пейков Тодорка Карастоянова
2008/2009 Донка Петрова Тодорка Карастоянова
2009/2010 Донка Петрова Тодорка Карастоянова
2010/2011 Дияна Станкова Тодорка Карастоянова
2010/2012 Дияна Станкова Тодорка Карастоянова
     

Горе

Евроклуб "Евроклио-мечта"

 

Ако имате забележки и препоръки: kabinet_it@abv.bg , hrbotev_tutrakan@abv.bg

Дата на последната актуализация: 08.02.2012 г.

Техническа обработка  Клуб Web дизайн при СОУ "Христо Ботев", гр. Тутракан