Виртуален музей СОУ "Христо Ботев", гр. Тутракан - извор на родолюбие и традиции, финансиран от фондация  "Лале"

Училището празнува
Конкурси състезания фестивали

 

Изяви по Информатика

и Информационни технологии

Начален курс

На 20.04.2008 г. в град Русе се проведе ІV-то Великденско състезание по Информационни технологии. Участие взеха ученици от начален и среден курс. Малките ученици изработиха проект поздравителна картичка на тема "Цветница", а учениците от 5-6 клас разработиха презентация на същата тема. Допълнително всеки участник реши тест по Информационни технологии. Класирането е общ брой точки от двете  проект и тест.

Ръководители на малките информатици са: Виолета Стойкова, Снежана Данчева и Анна Георгиева.

Класирали се:

Боряна Георгиева Георгиева 3 място 5 клас

Петя Димитрова Димитрова 5 място 3 клас

Васил Иванов Радев 6 място 3 клас

Ивелин Георгиев Негрянов 6 място 3 клас

На 1.12.2007 година Центърът за ученическо, техническо и научно творчество град Русe се организира ІV Коледно състезание за изработване на коледна картичка. Наши възпитаници от началният курс с ръководител Виолета Стойкова взека участие.

Ученикът Валентин Любомиров Николов от 3б клас зае 3 място.

Среден курс

Осмо Коледно състезание по ИТ

Русе 2011 година

Възрастова група - 5 клас: Теодора Л. Николова - 5клас 5 място.

Възрастова група - 7 клас: Валентин Л. Николов - 7б клас 4 място и Моника Г. Данчева - 7а клас 5 място.

Възрастова група - 8 клас: Йорданка Петрова Петрова - 8а клас 1 място, Владимир Димитров - 8б клас 2 място, Радостина Пейчева - 8б клас 4 място и Владимир Енев - 8а клас 5 място.

 

Регионално Великденско състезание по ИТ на тема

 "Георгьовден"

Русе 30.04.2011 година

 

2 място: Ирина Тотева

3 място: Ферид Аднанов Сабриев

6 място: Владимир Енев

Регионално ученическо състезание за изготвяне на мултимедийна презентация на тема

 "Човeкът и Космосът - непрексъната борба"

Силистра 12.03.2011 година

1 място: Радостина Красимирова Пейчева

2 място: Ферид Аднанов Сабриев

3 място: Искрен Росенов Иванов

Класиране в Националната викторина-конкурс "По пътя на Бедреддин"

Наши възпитаници за пореден път участваха в НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС, ПОСВЕТЕН НА 14-я ТРАДИЦИОНЕН ПОХОД По пътя на Бедреддин, организиран от Културно-просветно дружество Родно Лудогорие, Министерство на образованието младежта и науката и Клуб Родолюбие при ОУ Св. Климент Охридски, гр. Попово.

Наградите ще бъдат връчени официално в заседателната зала на Община Тутракан на 23.02.2011 г. от 15.00 часа. Списък на класираните ученици:

 

Категория - МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

2 група от 9 до 12 клас

1 награда

Каролина Петрова Христова 9 клас

 

1 група от 1 до 8 клас

2 награда

Мерлин Юлиянова и Иван Орлинов Василев 7а клас

 

3 награда

Моника Славова, Глория Порожанова и Росица Славова 8а клас

 

 

Седмо Коледно състезание по ИТ

Русе 2010 година

 

 

 

  

1 място: Ферид Аднанов Сабриев

3 място: Владимир Анатолиев Енев

4 място: Радослав Сашков Косулиев

5 място: Ива-Мария Маринова  и Йорданка Петрова

6 място: Ирина Владимирова Тотева

Шесто великденско състезание по ИТ

2010 година

2 място: Владимир Енев

5 място: Боряна Георгиева

Регионално ученическо състезание за изготвяне на мултимедийна презентация на тема "Човeкът и Космосът - непрексъната борба" Силистра 06.03.2010 година

2 място: Светлана Дичева и Симона Димитрова от VІІ в

 3 място:Ферид Сабриев от VІ б

Отново сред първите

        Ученици от СОУ Христо Ботев заеха призови места в VІ-то Коледно състезание по информационни технологии 05 декември 2009 г., град Русе . Учениците се състезаваха в 3 категории: 5 клас за изработване на коледна картичка, 6 клас за изработване на презентация  и 8 клас за презентация на тема Бъдни вечер. Майсторство демонстрираха възпитаниците на СОУ Христо Ботев, доказаха знания и умения по информационни технологии под ръководството на Анна Георгиева и Снежана Данчева.

Класирането е: 1 място на Валентин Любомиров Николов 5б

                     3 място на Теодора Миленова Филипова 6б

                     1 място на Десислава Георгиева Данчева 8б

Благодарим на участниците за доброто представяне и пожелания за бъдещи успехи в областта на информационните технологии.

 

Класиране в Националната викторина-конкурс "По пътя на Бедреддин"

     За участие  в Националната викторина-конкурс "По пътя на Бедреддин" ученици от 5 до 10 клас създадоха стихотворения, рисунки и мултимедийни презентации. Знание и творчество показаха нашите възпитаници, резултатите не закъсняха: 2 място на Каролина Петрова Христова и поощрителни награди за Десислава Данчева и Венета Калинова, за изготвяне на мултимедийни презентации. Отлично се предтави и Валентин Николов от 5 клас за стихотворение.

 

Участие в eсенният национален конкурс Джон Атанасов

по информатика и информационни технологии,

град Шумен 27-29. 11. 2009 година

Ученици от СОУ Христо Ботев представиха достойно името на училището в есенният национален конкурс Джон Атанасовпо информатика и информационни технологии, град Шумен 27-29. 11. 2009 година. Учениците се състезаваха в 3 категории. В първа категория мултимедийни презентации 5-7 клас участваха ученици от 5 и 6 клас. Най-доброто представяне бе на Владимир Енев 6а клас и Владимир Димитров 6б клас с проект на тема Човешкото тяло и неговите органи 10 място. Втората категория мултимедийни презентации 8-12 клас участваха ученици от 8 и 10 клас. Най-добро представяне бе на Каролина Христова 8а клас с проект на тема Лондон 6 място и 8 място за Десислава Данчева и Венета Калинова 8б клас с проект на тема Тайните на детето чудо Тутанкамон. В третата категория Web сайтове 8-12 клас участваха ученици от 8 и 9 клас.

 

 

На 16-18 май 2008 година в София се проведе Националният кръг на олимпиадата по ИТ. Новото в олимпиадата бе младшата възраст, която обхваща ученици от 5-7 клас. Наши ученици с ръководител Анна Георгиева са в челтата десятка, още повече:

2 място Еслин Еркин Каранасуф

5 място Каролина Петрова Христова

9 място Радостина Димитрова Стефанова

На 21.03.2008 в град Силистра се проведе Областна олимпиада по Информационни технологии. От защитените 3 проекта, 2 от тях за класирани на 1 и 2 място.

1 място Радостина Димитрова

2 място Еслин Каранасуф и Каролина Христова

   

На 8.03.2008 година в Професионална гимназия по механотехника "Владимир Комаров" - Силистра се проведе  ученически конкурс за изработване на мултимедийни презентации на тема "Човекът и Космосът - непрекъсната борба".  В конкурса учениците бяха разпределени в две възрастови групи: Група А 5-6 клас и Група В 7-8 клас.

Възпитаниците ни достойно защитиха името на училище Христо Ботев с едно първо място в група В на Тодор Сашев Тодоров ученик от 8б калас и едно второ място в група А на Еслин Еркин Каранасуф и Каролина Петрова Христова ученички от 6а клас

 

Участие в eсенният национален конкурс Джон Атанасов

по информатика и информационни технологии,

град Шумен 27-29. 11. 2009 година

Ученици от СОУ Христо Ботев представиха достойно името на училището в есенният национален конкурс Джон Атанасовпо информатика и информационни технологии, град Шумен 27-29. 11. 2009 година. Учениците се състезаваха в 3 категории. В първа категория мултимедийни презентации 5-7 клас участваха ученици от 5 и 6 клас. Най-доброто представяне бе на Владимир Енев 6а клас и Владимир Димитров 6б клас с проект на тема Човешкото тяло и неговите органи 10 място. Втората категория мултимедийни презентации 8-12 клас участваха ученици от 8 и 10 клас. Най-добро представяне бе на Каролина Христова 8а клас с проект на тема Лондон 6 място и 8 място за Десислава Данчева и Венета Калинова 8б клас с проект на тема Тайните на детето чудо Тутанкамон. В третата категория Web сайтове 8-12 клас участваха ученици от 8 и 9 клас.

Ръководители на учениците бяха Анна Георгиева и Снежана Данчева.

 

Клуб Web дизайн

                                                                                                                           

Поради големия интерес на учениците към интернет информацията, в СОУ Христо Ботев през  октомври 2005г. бе сформиран клуб Web дизайн. Предмет на дейност на клуба е създаване и публикуване на Web сайтове в интернет пространството. Темите на сайтовете са предимно рекламни и информационни, предназначени за широк кръг: учащи, граждани и туристи.

Целта е  участниците да умеят:

  • да работят  по-уверено и компетентно с компютърна техника;

  • да добият отговорно поведение за работа с интернет;

  • да работят с различен компютърен софтуер;

  • да преглеждат и извличат информация от сайтове в интернет;

  • да създават мултимедийни проекти в помощ на образователния процес;

  • да събират и систематизират информация, да я формират под формата на Web страници;

  • да създават сайтове с добър и подходящ дизайн според тематиката му;

  • да защитават и спазват авторското право.

Участниците са   ученици  различни класове в горен курс:

В резултат на усилена работа участниците завоюваха много призови места на национални състезания и олимпиади:

Снимки от състезания и олимпиади:

 

За първи път между двете конкурентни училища в града  се създаде съвместен продукт. Клуб по Web дизайн и клуб за Европейско възпитание работиха заедно в резултат, на което се създаде сайт за Европейско възпитание. С материалите подадени ни от СОУ "Йордан Йовков", ние участвахме в областната олимпиада по информационни технологии и спечелихме 3 място и специалната награда - безплатен домейн на адрес , където е публикуван сайта.

Снимки от официалното представяне на сайта на 9 май 2006 година.

  

   Възпитаниците на СОУ Христо Ботев, гр. Тутракан участваха с разработени проекти в VІ есенен национален турнир Джон Атанасов, който се проведе от 10 до12.11.2006 година в град Шумен. Те премериха сили с ученици от Профилирани гимназии и школи с разширено изучаване на информатика и информационни технологии.

Конкурираха се с 36 презентеции на различни теми, които ще намерят приложение в класната стая и ще подпомогнат образователния процес. Възрастови групи не бяха определени. Класирани бяха само 26 проекта.  За наша радост и двата екипа попаднаха в класацията.

Презентацията Войната преди, войната сега с автори Тодор Ивайлов Кискинов и Тунай Тунджай Хасан от 10 клас, (участници в клуба), с ръководители Анна Георгиева и Геновева Стоянова зае 14 място. За първи път се работи по проект, който да включва в себе си познания не само по информационни технологии, но и знания и информация от български език, литература, история, и гражданско образование.

Единствените петокласници в конкурса Еслин Еркин Каранасуф (5а клас) и Иван Димитров Ганев (5б клас) се състезаваха наравно с ученици от 6 до 12 клас. Те представиха проекта Видео уроци по ИТ за 5 клас и заеха 24 място.

Петокласниците получиха поздравеление от научен сътрудник Ивайло Иванов, председател на журито и автор на учебника по информационни технологии за 5 клас, издателство Нова Звезда и главен експерт по информатика и информатионни технологии в МОН г-жа Силвия Кънчева.

   На 24. 11. 2006 година в гр. Сливен се проведе официално награждаване на лауреатите от първият национален мултимедиен ученически конкурс на тема 130 години Априлско въстание част от националната програма за юбилейното честване. Организиран от МОН, Община Сливен и Министерство на културата и Националният юбилеен комитет на честванията.

За първи път се случи нещо интересно, отговорно, насочено към младите хора с проява на творчество и знания.

Участваха  над 40 проекта от страната, индивидуални и групови екипи на високо ниво по информационни технологии и високо качество на историческо съдържание.

Ние сме сред лауреатите между 10-те най-добри. Нашиятекип от СОУ Христо Ботев Васил Дойнов, Александър Стойков и Вежди Касъмларлъ с ръководители  - Анна Георгиева и Димитринка Рашева. Наградите  и поздравленията получихме лично от зам. Министъра на образованието и науката Кирчо Атанасов и зам. Кмет на Община Сливен Офелия Кънева.

Горди сме и достойно се нареждаме на 9-то място в страната, защото се състезавахме сред най-добрите и там където Априлското въстание исторически има силно отражение в града на 100-те войводи гр. Сливен.

 

От 30 март до 1 април 2007 година в град Лозница, Разградска област  се проведе Национално състезание по WEB дизайн на тема С новите технологии  за WEB разработване в Европейския съюз. СОУ Христо Ботев град Тутракан бе представено от Атанас Митков Василев и Петър Руменов Петров, ученици от ІХ клас /професия Сътрудник в малък и среден бизнес/ членове на клуба по WEB дизайн.Екипът зае престижното 8-мо място, сред 39-та участници! Наградата 100 лева и безплатен хостинг!

На 11.04. 2007 г. се проведе награждаване  на класиралите се  в Областният ученически конкурс за постери и презентации посветен на 170 годишнината от рождението на Васил Левски.  Състезанието бе организирано клуб на учителя по история Силистра, под егидата на Областната управа и със съдействието на регионалния инспекторат  Силистра.

 В  разделът презентации участваха 83 проекта, 148 ученика, 14 училища от 5 населени места: Силистра, Дулово, Тутракан, Главеница и Окорш.

Нашето училище участва със 3 презентации. Отличена презентация: Иконата Васил Левски месия на свободата екип Николай Николов и Десислава Кадикянова от 9б клас с ръководител Димитрина Рашева и Анна Георгиева;

 

На 27-29 април 2007 година в град Ловеч се проведе за трети път национално състезание по Web дизайн "НЕПОЗНАТАТА БЪЛГАРИЯ", под патронажа на г-н Даниел Вълчев, Вицепремиер и Министър на образованието и науката.

Целта на състезанието е да показва "тайните" на България - по-малко известни природни и културни забележителности, исторически места и личности.

Учениците от клуб по Web дизайн при  СОУ Христо Ботев, град Тутракан се състезаваха с 51 проекта. Атанас Василев и Петър Петров представиха достойно културно-историческото наследство на града ни и се изкачиха с едно стъпало нагоре, като заеха 7 място. Техният проект може да видите на адрес: http://www.tutrakanmuseum.org.

Нашите възпитаници получиха специални поздравления от г-жа Силвия Кънчева главен експерт по информатика и информационни технологии към МОН.

Отлично представяне на Николай Николов от 10 клас в Националния ученически конкур посветен на 170-та годишнина от рождението на Васил Левски гр.Сливен

На 24.11.2007 г. в град Шумен се проведе за поредният турнир "Джон Атанасов". Наши възпитаници достойно представиха името на училището ни:

Есрин Каранасуф и Каролина Христова 6 клас, Николай Николов и Ананас Василев 10 клас и Тодор Кискинов и Тунай Хасан 11 клас. Повече информация и снимки в сайта на училището:

 

 

Горе

Евроклуб "Евроклио-мечта"

 

Ако имате забележки и препоръки: kabinet_it@abv.bg , hrbotev_tutrakan@abv.bg

Дата на последната актуализация: 08.02.2012 г.

Техническа обработка  Клуб Web дизайн при СОУ "Христо Ботев", гр. Тутракан