Виртуален музей СОУ "Христо Ботев", гр. Тутракан - извор на родолюбие и традиции, финансиран от фондация  "Лале"

Училището празнува
Конкурси състезания фестивали

 

Клуб Български червен кръст

                                                                                                                           

Българският Червен кръст е една от първите всенародни обществени организациите създадени у нас след освобождението ни от османско робство. За дата на основаването му е обявена 20 септември 1878 г. Сливен.

Още в първите години от съществуването българската младеж се включва с ентусиазъм и всеотдайност в дейността на организацията. Особено полезна, богата и разнообразна дейност развива БЧК в нашите учебно-възпитателни заведения, в това число и училище СОУХристо Ботев. Една от основателите на дружеството Червен кръст е Веселина Пикова през 1943 г. Провеждали са се сказки на тема Боледуването на учениците като причина за отсъствията им, беседи помогни на другаря си, санитарен инструктор. Организирани са санитарни постове, които да следят за спазване на реда и хигиената на учениците си, за чистотата и спретнатостта им, оказват първа медицинска помощ при наранявания и злополуки по време на учебни занятия. Ученическият червенокръстки актив е начело в борбата за висока здравна и санитарна култура и на движението за трезвеност сред учащата се младеж.

От 1970 г. дейността на БЧК се поема от мед.фелдшер Елвира Маринова, която продължава създалите се традиции. Организира междуучилищна червенокръстка кореспонденция, провежда състезания и обменя опит с млади активисти от гр.Силистра. Сбирките и тренировъчните занимания допринасят за по-доброто обучение на младите активисти на БЧК.

На 5 май 2005 г. се проведе между училищно състезание  по оказване на първа помощ с ученици от 6, 7 и 10 клас. Отборът при СОУХристо Ботев спечели първо място. На участие в областното състезание по първа долекарска помощ те заеха 2 място.

Младите активисти способстват за осъществяването на новия девиз на Червения кръст Чрез хуманизъм към мир, който отразява най-съкровените послания на младежта от цял свят за дружба, разбирателство и взаимопомощ. 

На 5.05.2006 г. се проведе общински преглед "Подаване на първа помощ", гр. Тутракан. В събеседването участваха отбори при СОУ "Христо Ботев" и СОУ "Йордан Йовков".

Нашето училище се представи с три отбора от три възрастови групи. За първи път в състезанието участваха ученици от 5а и 3а класове. С голямо желание и ентусиазъм те показаха знания и умения, научени през годината. Атанас, Диян, Виляна и Мария от 11б клас напълно заслужено заеха първо място.

На 16.10.2006 год. се проведе акция за събиране на помощи (храна, дрехи) за деца в неравностойно социално положение, организирана от Общински Младежки Червен Кръст при СОУ "Христо Ботев".

Включиха се 72 ученика от различни класове.

 Бяха  раздадени храна и дрехи на 53 деца.

 

Скоро още снимки.

Горе

Евроклуб "Евроклио-мечта"

 

Ако имате забележки и препоръки: kabinet_it@abv.bg , hrbotev_tutrakan@abv.bg

Дата на последната актуализация: 08.02.2012 г.

Техническа обработка  Клуб Web дизайн при СОУ "Христо Ботев", гр. Тутракан