Виртуален музей СОУ "Христо Ботев" , гр. Тутракан - извор на родолюбие и традиции, финансиран от фондация  "Лале"

Училището празнува
Конкурси състезания фестивали

 

Изобразително изкуство

                                                                                 

Винаги трескава работа кипи в часовете по изобразително изкуство, поради усърдието и активността на преподавателите през годините: Николай Ганев, Киро Киров, Веселин Николов и Надежда Минчева.

 

Изявени наши ученици  в тази област са:

  • Тинко Данов - художник на свободна практика, в момента в Дубай - Абу Даби - художник;

  • Емил Стефанов Пейчев - учител по изобразително изкуство във Варна;

  • Тодор Тодоров - Разград - военен художник;

Конкурс за рисунка по приказка на Х. К. Андерсен

КЛАСИРАНИ:

2 място: Михаела Тодорова Іб клас;

2 място: Ралица Чобанова Vб клас.

Разнообразни рисунки се рисуват от децата, но в тях винаги се вижда светлината на чистата детска душевност и любовта към българското.

Надежда Любенова, VІІа, 2005 г.

Ани Георгиева

Мирена Костова, VІІв, 2005 г.

Александрина Енева, Vб, 2005 г.

Елена Тодорова, Vа, 2005 г.

Тони, Vб, 2005 г.

Александрина Енева, Vб, 2005 г.

Златина Павлова, VІІІа, 2005 г.

Златина Павлова, VІІІа, 2005 г.

Ани Георгиева

Елена 5а клас

Елена Тодорова 6а клас

Камен Калинов 5а клас

Мариана Костова 7в клас

Ваня Николова 6в клас

Александрина Енева 5в клас

Елена Тодорова 6а клас

Елена Тодорова 6а клас

Петър Русев 5а клас

Горе

Евроклуб "Евроклио-мечта"

 

Ако имате забележки и препоръки: kabinet_it@abv.bg , hrbotev_tutrakan@abv.bg

Дата на последната актуализация: 08.02.2012 г.

Техническа обработка  Клуб Web дизайн при СОУ "Христо Ботев", гр. Тутракан