Виртуален музей СОУ "Христо Ботев" , гр. Тутракан - извор на родолюбие и традиции, финансиран от фондация  "Лале"

Училището празнува
Конкурси състезания фестивали

 

Евпоклуб "Евроклио-мечта"

Ние търсим предизвикателства...

Организация на клуба

Вярваме в себе си и можем!

Нашите изяви имат публична популярност

Какво се случи?

Публикации в местни вестници

Открити европейски уроци

На кого ще кажем БРАВО?

 Ние търсим предизвикателства...

          В търсене на училище на бъдещето, заедно проправяме път към модерното българско училище  европейска визия, което да е привлекателно за младите, да подготвя компетентни граждани, нови личности с европейски умения, нагласи и култура. Да отговорим на предизвикателството на времето.

          СОУ ”Христо Ботев” рано откликна на модернизма и направи стъпки към обучението на учители и ученици. Преквалификация и подготовка получиха учителите по Гражданско образование и европейски уроци. Предизвикателство бе да се включим в проекта европейски уроци към фондация „Пандея”. Веднага възникна идеята за организирана работа в евроклуб „Евроклио-мечта”. Използваме теорията и методологията на гражданското образование, критическо мислене, стратегиите на модерните европейски модели с традиционните в образованието. Балансираме и се съобразяваме с учебните програми, учебното съдържание и професионалната подготовка на младите хора.

          Приоритетно място заема изучаването на бита, културата на европейските народи и задачите на евроинтеграцията относно обединението на ЕС. Младите хора не се чувстват в страни от събитията в Европа и страната. Знаят за структурите, институциите и проблемите на ЕС. Могат да задават въпроси, да обсъждат, да спорят и да бъдат чути. В годишните разпределения са отбелязани и темите, които кореспондират с проекта „Европейски уроци” и се отделя минутка по тези въпроси.

 Горе

Организация на клуба

          Началото е 2000/2001 година от 9-те и 10-те класове на горния курс. 9а със специалност Технология на облеклото са основни инициатори и участници.

          Работим по своя учебна годишна програма в рамките на 36 часа. Темите са разнообразни и заедно ги избираме, обсъждаме срещите, мероприятията и откритите уроци.

И още:

  •         Имаме свои правила на работа;

  •         Имаме свои символи и знаци;

  •         Новопостъпилите се приемат с ритуал;

  •         Умело съчетаваме обучението според ДОИ, професионалната подготовка и европейските уроци за надграждане;

  •         Занятията са в четвъртък от 16.30 часа

  •         Девиз : Здравей, Обединена Европа

  •    Лого: Съединението и съюзът правят силата на Европейския съюз

2005 година в открит урок ”Силата на България в обединена Европа”

Горе

 

Вярваме в себе си и можем!

Всяко начало е трудно, но важното е да имаш кураж и да опиташ. Предизвикателство за всички нас бе да се учим по европейски, да знаем повече за приятелите си от Европа, да се борим и да отстояваме постигнатото.

          Историческата справка на клуба е част от историческото развитие на СОУ ”Христо Ботев”. Допълваме летописа с откритите уроци, мероприятия, срещи-разговори, работата по проекти, открити европейски уроци, спектакли и други публични изяви.

Горе

 

 Нашите изяви имат публична популярност.

          Със семплите, нетрадиционни изяви ние се включваме в традиционните мероприятия на училището и новите „звезди” на Тутракан.

          От 2001г. подготвяме открити европейски уроци, кръгли маси, дебати, срещи, разговори, ревюта, спектакли и др. Образователен модел съобразен с целите, задачите и публичната практическа дейност, ангажиране на различни възрастови групи. По смисъл, логика и значение това са откритите европейски уроци – калейдоскопи. Знания и умения провокират за участия на всички в залата – гости, учители, родители и ученици от трите степени на обучение. Зарежда всички с ново сетивно и емоционално преживяване. В хармонично единство се съчетава образователен, научен, изследователски и развлекателни елементи.

          Откритият урок е нашето нестандартно, различно от общоприети класически представи за практически, педагогически опит. Европейският открит урок е подбрано многообразие, ориентирано към себеизява на личността, социално адаптиране, ораторски възможности, опит за придобиване на нова визия у младият гражданин. Историята, етиката, музиката и другите учебни предмети стават по-интересни. Да  научим за европеизирането на родния край и гр. Тутракан е завоевание и предизвикателство за ученик, родител, близки и др. Човекът е невероятен, урокът – калейдоскоп събира разпръснатите знания, умения и открива таланти. Защото в нашите уроци, изпитаните педагогически стратегии, запазено място и приоритетна работа в екип, мозъчни атаки, събуждане на интерес, ролеви игри, сценично – актьорско майсторство и др.

          Екип от учители – ентусиасти работят смело в това направление.

 

Горе

Какво се случи?

Смело започва своята дейност през есента на 2000г.

         А през пролетта – европейска пролет и първият открит урок 2001г. Спектаклите, уроците, участията ежегодно в конкурса „Европа в  училище” ни мобилизираха. Така увлякохме и следващите випуски. Продължихме да търсим повече литературни материали и сами да проектираме стъпка по стъпка. Обсъждахме, спорехме и заедно взехме решение.

         През 2002/2003г. участвахме в пролетния младежки ден под егидата на ЕС. Удостоени сме със „Сертификат” и поздравително писмо от ЕС. Ние сме в ЕС. Хей приятели за нас и нашето училище е крачка пред останалите!

          През 2004г. спечелихме проект към РИО на МОН, Силистра за първия брой на вестник „Евроренесанс-мечти”.

          Ежегодно участваме във национални конкурси „Европа в училище”.

Горе

                                                                                                                                                               

Публикации в местни вестници.

          Участваме в открити срещи, европейски пътуващи семинари.

          Участваме в общински мероприятия, а нашите спектакли „Щур експеримент” 2001,2,3,4,5 са мероприятия на училището и традиционни за общината.

          Защитихме проекти в общинските кръгове за кабинет, ремонт, реализирането на „Щур експеримент” за обособяването на училищно радио – Fresh teens, кабинет по практика чрез  „Щур експеримент” 2004 и др.

Горе

Открити европейски уроци

 

През пролетта на 2001г.

 Тема: „Ренесансът и раждането на новият човек”. Ренесанс, хуманизъм, просвещение, романтизъм – музика и мода, открития и реализацията им.

          Отново през пролетта – 2002г.

Тема: „Ренесансът и раждането на новият човек”. Ренесанса и днес – дворцова култура, музика,мода и модни ревюта.

         Пролетно вдъхновение през 2003г. със европанаир „Всекидневния живот на европейците и европеизацията” – култура и евроинтеграция, допълвани с музика, мода – сравнена с българският бит, панаир и хоро.

Горе

          През 2004г. отново през пролетта със „Еврожур – 2004г.”

Евроинтеграцията и културното наследство през погледите на младите хора. Научихме и представихме танци на европейските народи – валс, танго, чардаш, полски, мазурски, казачок, кан-кан, сиртаки и др.

          Избрани са: Евродама – Радослава Славова – 12кл. И Еврокавалер – Петър Маринов – 11кл.

Горе

bullet

    21 март, 2005 г. "Да бъдем равни с другите народи"-кръгла маса

21 март  - Международен ден за ликвидиране на расовата дискриминация. "За тази дата, вероятно не  много позната на широката  ни общественост, се сетиха випускниците от СОУ "Христо Ботев"- Тутракан и подготвиха за 21 март, в понеделник, съвместно с екипа по гражданско образование в училището кръгла маса. Около нея инициаторите, а също учениците от 9-10 класове обсъждаха темата "Шейх Бедреддин Симави - мислител, революционер и идеолог на новото време". За мотото разговор около кръглата маса нейните инициатори избрали няколко мъдрости, като:

"Прави добрини щедро, без да дириш възмездие", /Шейх Бедреддин/;

"Да мислим зряло", /Васил Левски/;

"Ние всички се нуждаем от възпитание за мислене...", /М. Хайдегер/.

Как е протекла дискусията около тематичната кръглата маса за вестник "Тутракански глас" разказва г-жа Димитрина Рашева, преподавател по история в СОУ "Христо Ботев":

Поводът за кръглата маса е участието в пролетния ден на Европа. Тази година надсловът е "Международен ден за борбата против расизма и дискриминацията" - една доста актуална тема, която учениците с тревога коментират и всички форми, и сфери на влияние на дискриминацията и расизма....

По втората точка от кръглата маса е участието ни в националния конкурс "По стъпките на Шейх Бедреддин" или "Какво знаем за Шейх Бедреддин?". Ние сами разработихме рефератите. Един от тях беше на тема "Шейх Бедреддин - мислител, философ, революционер и идеолог на новото време". Оттук направихме втората част на урока с кратки резюмета на учениците - в кои точно аспекти от правата на човека Шейх Бедреддин ни говори в началото на ХV век - 1415, 1417 и 1420 година."

Вестник "Тутракански глас", бр. 12/25.03.2005 г.

Горе

          А май 2005г. е открит европейски урок на тема: „Силата на България в обединена Европа” – ЕС, институции и проблемите „за” и „против” влизането на ЕС.

Горе

21.03.2006г. – Дебат. Отново под егидата на ЕС

Тема: „И ние в Европа”

От цикъла мероприятия „Заедно към Европа”, участват 4 отбора: 11а,11б и 2 отбора от 10б клас. Разпален бе спорът. Дебатът ще има и второ издание.

Горе

На кого ще кажем БРАВО?

На еврооптимистите – Елица Костадинова, Джо, Елена Райчева и Надежда.

От 11б разпалено защитаваха своите тези на евроскиптиците – Ана Георгиева, Виляна Дълбокова, Таня Ангелова, Петя Петрова, Мария Маринова и Сълзица Косулиева.

          Смели и дръзки са екипите на 10б клас. Обичащите да спорят евроскиптици, показали знания и вече опит – Нурай, Мая, Вежди, Сашо и Васко. Екипът на умерено либералните хора са с по-кратък нрав и премислени думи, които имат и полужителни и отрицателни мотиви са: Ивелин Добрев, Ивелин Красимиров, Николинка и Стефка.

          Голямо браво за водещият Владислав. Със сдържаност и коректност овладя спора. Евроскиптиците са недоволни от управление и ширещата се корпция. Страхуват се, искат земята – българска за българите „Да пазим България, отвоювана с меч и кръв”

          Еврооптимистите са загрижени също за младите и се радват на кълновете на демокрацията. Да пазим ценностите на българският народ. Еврооптимистите в края на урока имаха превес.

          Откроиха се проблемите относно:

Икономиката на страната, еврокултурата на българина. Спорът продължава, очаква се второ издание. 

[file:///C:/Documents and Settings/Admin2/My Documents/hrbotev-muzei/photogallery/photo00028956/real.htm]

Горе

09.05.2006г. Еврофестивал „Заедно към Европа”

Участват от 1 – 12 кл. Родители, учители и цялата общественост.

Горе

Евроклуб "Евроклио-мечта"

 

Ако имате забележки и препоръки: kabinet_it@abv.bg , hrbotev_tutrakan@abv.bg

Дата на последната актуализация: 08.02.2012 г.

Техническа обработка  Клуб Web дизайн при СОУ "Христо Ботев", гр. Тутракан